CEUA > O CEUA

Vedení a orgány Středoevropské vysokoškolské Aliance (Central Europe University Alliance CEUA)

 

CEUA je součástí ISA Europe European Strategic Alliance, která působí ve 12 převážně evropských zemích. V současném období zastupuje více než 20 mezinárodních společností z různých oblastí lidských činností. Činnost aliance je rozdělena do pěti podnikatelských divizí, z nichž jedna se zabývá vědou, výchovou a vzděláváním, kde tyto aktivity CEUA zastřešuje.

 

Management CEUA

Generální ředitel

PhDr. Marcel Chládek, MBA, MSc.

Ministr školství,mládeže a tělovýchovy České republiky 2014- 2015

Senátor Parlamentu České republiky (2008 – 2014)

Náměstek hejtmana Středočeského kraje (2008 – 2014)

Generální ředitel ISA Europe (2017 – dosud)

Zástupce generálního ředitele

JUDr. Ing. Petr Ošváth, PhD., LLM

Poslanec parlamentu Slovenské republiky (1998 – 2002)

Poslanec Parlamentního shromáždění Rady Evropy v Strassburgu (1999 – 2003)

Rektor Akademie Médií Bratislava (2016 – 2017)

Výkonný tajemník

Dr.h.c.prof.mpx., prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA

Ředitel ústavu ekonomie a managementu Vysoké školy ekonomie a managementu veřejné správy v Bratislavě

 

Vědecká rada CEUA

Předseda

Prof. Dr. Jur. Josef Klimko, DrSc.

Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (em.)

Členové

Doc. PaedDr. Antonín Roják, CSc.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (em.)

Prof. Ing. Pawel Czarnecki, PhD., MBA, LLM, MPH, Dr.h.c.

Rektor Varšavské manažerské univerzity

 

Správní rada CEUA

Předsedkyně

PhDr. Eva Kadaňová, PhD.

Zakladatelka Vysoké školy obchodní, Praha

PaeDr. Ján Bohon

Podnikatel, Nitra Slovenská republika

Doc. PhDr. František Horník, CSc.

Přírodovědeká fakulta, Univerzita Karlova (em.)

 

Při Středoevropské vysokoškolské alianci bude též zřízen Sbor odborných konzultantů, který bude posuzovat všechny rozvojové projekty. V současné době jednáme s řadou osobností z oblasti vědy, výzkumu, vysokých škol a státních orgánů z Evropy, USA a Asie.

 

Naše projekty