CEUA > Odborné publikace a ESHS

Publikace učitelů a vědeckých pracovníků partnerských škol

CEUA vytvořila pro potřeby partnerských vysokých škol či univerzit ve spolupráci s nakladatelstvím MSF Praha ediční řadu nazvanou Mezinárodní panel vzdělávání. Do současné doby se tato ediční řada realizovala jen na národní úrovni v České republice a vyšly první tituly.

 

 

V rámci Mezinárodního panelu vzdělávání se do publikační činnosti mohou zapojit i zahraniční vysoké školy. Cílem ediční řady je vydávat recenzované odborné knihy (monografie) ve světovém publikačním standardu. Nakladatelství MSF má k této činnosti ustavený mezinárodní tým kvalifikovaných překladatelů, recenzentů a dalších odborníků z různých odborných oblastí. Kromě českého jazyka je možno vydat odborné knihy v jazycích podle přání autorů a autorských kolektivů. Dosavadní profil publikací je věnován Diskurzu o charakteru současné vzdělanosti, nicméně ediční činnost je otevřena i dalším odborným oblastem, jako jsou přírodní, technické, ekonomické, společenské, humanitní, zemědělské, umělecké a zdravotnické vědy. Jsme přesvědčeni, že řada učitelů a vědeckých pracovníků partnerských vysokých škol a univerzit uvítá možnost publikovat svá díla v zahraničí. Zájemcům z řad škol a autorů odborných publikací je možno nabídnout i převedení knih do e-formátu a distribuci titulů přes iTunes Store, tedy přenos e-knih pro zařízení iPad, iPhone apod.

 

Publikace vybraných bakalářských, magisterských a doktorských prací studentů a absolventů vysokých škol.

CEUA se bude v publikační činnosti věnovat i publikaci úspěšných bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů a absolventů partnerských vysokých škol. K tomuto účelu je vyvinuta specializovaná E-knihovna, která umožní on-line i off-line studium výše uvedených kvalifikační prací, které se partnerské školy rozhodnou přidat do mezinárodní sítě. Uvedený projekt bude sloužit též jako zpětná vazba, bude umožňovat i ohlasy a reakce na tyto práce. Bude příkladem „dobré praxe“ a nástrojem přenosu know-how mezi partnerskými školami. V rámci CEUA budou také pořádány mezinárodní konference a soutěže mladých vědeckých pracovníků a doktorandů o nejúspěšnější vědecké práce.

 

Odborný web ESHS

CEUA ve spolupráci s nakladatelstvím Ohře Media Žatec provozuje odborný web ESHS – Economy – Social – Humanities – Science (adresa www.rewievarticle.org). Recenzovaný web má hlavní téma „Transformace ekonomiky a společnosti v zemích střední a východní Evropy po roce 1990“. Na webu se podílí i University of New York. Do současné doby bylo na dané téma zveřejněno několik odborných studií a statí z různých oborů a z různých odborných oblastí. Recenzní řízení organizuje vědecká rada nakladatelství Ohře Media a CEUA za standardních podmínek. Předpokládaný rozsah odborných statí je 10 normostran v jazyce anglickém. Odborná témata na daném webu budeme postupně rozšiřovat i do dalších oblastí jako jsou vědy technické, přírodní, zemědělské, humanitní a další.

Naše projekty