CEUA > Partneři

Partnerské vysoké školy

V současné době vedou CEUA zástupci řadu jednání s univerzitami, vysokými školami, výzkumnými centry, asociacemi, podniky a profesními spolky z různých zemí Evropy. Jedná se o instituce nadnárodní, státní, veřejné i soukromé. Je třeba zdůraznit, že CEUA představuje formalizované sdružení samostatných autonomních jednotek. Činnost aliance navazuje na základní programový dokument „Strong Universities for Strong Europe“, který byl přijat v roce 2005 ve skotském městě Glasgow (tzv. Glasgowská deklarace). Činnost CEUA je zaměřena na posilování pedagogických, vědecko-výzkumných, kulturních i sociálních inovací v oblasti vysokého školství.

Naše projekty