CEUA > Služby

Poskytované služby CEUA

 

 

Výše uvedené služby a další aktivity CEUA budou realizovány na komerční bázi. Partnerství (členství) v alianci je zpoplatněno. Jako základní protihodnota pro partnerské vysoké školy a instituce budou konzultační a marketingové služby podporující jejich činnost v národním i mezinárodním měřítku. Další služby podle potřeb jednotlivých partnerů aliance budou realizovány v rámci samostatných smluv s CEUA a to na základě Příkazní smlouvy podle ustanovení §2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., České republiky.

Naše projekty