Rozvineme
váš potenciál

&
zařídíme...
zorganizujeme...

Odborné publikace a ESHS

Odborné studentské praxe

Středoevropská vysokoškolská aliance vznikla jako společný projekt ISA – Europa a společnosti Maximum Možností. Představuje formalizované sdružení samostatných, autonomních vysokých škol, univerzit či dalších vysokoškolských pracovišť ze všech Evropských zemí. Sídlo Aliance je v Praze.

Po právní stránce je partnerství v alianci regulováno přiloženou příkazní smlouvou podle českého práva. Partnerství (členství) v alianci je zpoplatněno s tím, že jako protihodnota tohoto začlenění bude prostor ke poskytování konzultací a marketingové služby propagující činnost jednotlivých škol v národním i mezinárodním měřítku. Tyto služby bude aliance realizovat na své webové stránce www.ceua.eu a budou zahrnovat i principy on-line marketingu. Ostatní služby nabízené CEUA budou organizovány na komerční bázi, tj. v rámci samostatných smluv mezi CEUA a jednotlivými partnerskými subjekty.

Naše projekty